Kotły na paliwa stałe

Kotły na paliwa stałeKotły na paliwa stałe są najtańszymi w użytkowaniu urządzeniami grzewczymi.  Najczęściej produkuje się je ze stali, rzadko można spotkać kotły żeliwne. Kotły stalowe są lżejsze,  a wykonanie ich z blachy i rur kotłowych, jest dużo łatwiejsze  niż kotłów żeliwnych. Przepalenie elementu żeliwnego wymaga jego wymiany. W kotłach stalowych skorodowane elementy spawie się. Do kotłów z korpusem żeliwnym  zaleca się paliwo, zawierające mało popiołu np. koks. W kotłach stalowych możemy spalać gorsze paliwa a czasem nawet śmieci.

Kotły ze spalaniem górnym są najprostszą odmianą kotłów na paliwa stałe. Komora spalania jest w nich połączona z komorą zasypową. Nadają się przede wszystkim
do spalania koksu, ewentualnie węgla. Kotły żeliwne bywają przystosowane także do spalania gazu i oleju opałowego (po dokupieniu do nich odpowiedniego palnika).

Kotły z dolnym spalaniem – przeznaczone są głównie do spalania węgla kamiennego. Spalanie odbywa się w pobliżu tylnej ściany komory spalania lub w komorze spalania znajdującej się w tylnej części komory zasypowej, w miejscu doprowadzania powietrza, ale system doprowadzenia powietrza wtórnego do komory spalania jest już bardziej rozwinięty. Następnie spaliny przepływają do drugiego ciągu spalinowego, gdzie są dopalane, czego konsekwencją jest wysoka sprawność kotłów. Kotły z dolnym spalaniem mają ruchomy lub stały ruszt. Ruszt ruchomy jest stalowy lub żeliwny, ruszt stały jest zazwyczaj tak zwanym rusztem wodnym.

Kotły zgazowujące to  nowoczesne kotły na drewno gdzie paliwo jest poddawane procesowi zgazowania. Przez zastosowanie  automatyki sterującej do spalania dochodzi w nich dwustopniowo. Najpierw w komorze wstępnej paleniska, przy ograniczonym dostępie powietrza, drewno jest ogrzewane i częściowo się utlenia. Prowadzi to do wydzielanie się składników gazowych, które dzięki nadciśnieniu wytworzonemu przez wentylator przedostają się do drugiej komory paleniska, do której dopływa dodatkowe powietrze – wtórne. Gaz zmieszany z tym powietrzem spala się.

Kotły wielopaliwowe – można w nich spalać paliwa stałe, lub – po zamontowaniu palnika olejowego - olej opałowy. Komora zasypowa zamienia się wtedy w komorę spalania mieszanki paliwowej. Palnik można zamontować w każdej chwili, nawet po kilku sezonach grzewczych od zakupu kotła. Łączny koszt instalacji olejowej rozkłada się w ten sposób w czasie.

Kotły z palnikiem retortowym – to urządzenia ekologiczne i bezobsługowe. Paliwo dozowane jest przez podajnik a następnie spalane w specjalnie skonstruowanym palniku. Palnik połączony jest  z cyfrową tablicą sterowniczą, która uwzględnia warunki atmosferyczne na zewnątrz. W palniku znajduje się także sprzężony z automatyka wentylator, który dozuje powietrze potrzebne do spalania.

Kotły z wentylatorem – ten rodzaj kotłów służy przede wszystkim do spalania miału. Kotły z wentylatorem wyciągowym w przewodzie łączącym kocioł z kominem wyróżniają się bezpyłowym spalaniem mieszanki i wysokim bezpieczeństwem użytkowania. Nowością są kotły wyposażone w zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury, i dlatego można je montować w nowoczesnych instalacjach grzewczych z tworzyw sztucznych. Procesor sterujący wentylatorem działający  w pięciu zakresach prędkości obrotowej umożliwia pełną kontrolę procesu.


Brak możliwości komentowania.