Kolektory słoneczne ogólnie

Kolektory słoneczneKolektory słoneczne to jeden z pomysłów na odnawialne źródła energii w domu. Jest to inwestycja kosztowna ale opłacalna.  Kolektory to elementy instalacji, które pośredniczą w zamianie energii słonecznej na cieplną. Z energii słonecznej można korzystać  przez cały rok. Polska leży w strefie klimatycznej gdzie największe zapotrzebowanie na energię w celach grzewczych przypada od października do maja, tym czasem najbardziej korzystny okres do pozyskiwania energii słonecznej jest od marca do października. Dlatego w naszym kraju kolektory wykorzystuje się głównie do przygotowywania ciepłej wody, podgrzewania wody w basenach a rzadko do ogrzewania budynków.

Kolektory słoneczne należy montować pod odpowiednim kątem. Bardzo ważne jest aby przy montażu zachować odpowiedni kąt nachylenia do powierzchni Ziemi. Kolektor płaski z którego będziemy korzystać tylko latem montujemy pod kątem30° (do powierzchni Ziemi) , a kolektor z którego będziemy korzystać przez cały rok pod kątem 45°. Kolektory płaskie i rurowe próżniowe z rurka ciepła najlepiej jest zamontować od strony południowej na połaci dachu lub jako wolno stojące.

W instalacjach solarnych z kolektorami cieczowymi to ciecz odbiera ciepło od absorbera i przekazuje do wymiennika ciepła a następnie oddaje wodzie. Woda z wymiennika nie miesza się z cieczą roboczą, gdyż krąży ona w obiegu zamkniętym. Cieczą roboczą może być woda albo płyn niezamarzający. Plusem instalacji z wodą jest minimalny koszt napełnienia jej, trzeba jednak pamiętać aby przed zimą opróżnić instalację, gdyż woda zamarza . Płyn niezamarzający jest lepszym rozwiązaniem ale też droższym. Instalacja musi być wykonana z materiałów odpornych na działanie płynu, musi mięć większa średnicę oraz powinna być wyposażona w pompę o większej wysokości podnoszenia.

Brak możliwości komentowania.