Budowa Regulusów

Grzejnik Regulus - budowa Grzejnik Regulus składa się z równo rozmieszczonych rur miedzianych połączonych kolektorami (także z rur  miedzianych) a ściśle zespolone lamelki aluminiowe tworzą ożebrowanie oraz powierzchnię czołową i tylną grzejnika. Dzięki temu w procesie wymiany ciepła ma intensywny udział powierzchnia zewnętrzna grzejnika. Nawet po  przesłonięciu przepływy powietrza przez wnętrze grzejnika, grzeje on nadal swą powierzchnia boczną. Udział promieniowania w ogrzewaniu rośnie wraz ze spadkiem temperatury czynnika.
Styk miedzi i aluminium jest stykiem suchym. Woda krążąca w instalacji nie ma żadnego kontaktu z aluminium i dlatego zjawisko korozji elektrochemicznej w regulusach nie występuje.

Parametry techniczne:

  • Szerokość: 400 – 2000 mm
  • Głębokość:    90  mm
  • Wysokość:    135 – 1175  mm
  • Pojemność wodna:    0,13 – 1,53 dm
  • Ciśnienie robocze:  do 1,5 MPa
  • Masa:  1,6 – 15,5 kg
  • Rozstaw przyłączy:    50 cm

Sposoby  zasilania:

  • bocznozasilane – 2 ruchome półśrubunki Φ½”
  • dolnozasilane – 2 nieruchome przyłącza Φ½”,

Brak możliwości komentowania.